Informacje

Prace po recenzjach zostaną opublikowane w kwartalniku IAPGOS (3 pkt ministerialne) lub w kwartalniku Prace Instytutu Elektrotechniki (5 pkt ministerialnych).

Terminy

01.09.2015r. - zgłoszenie drogą elektroniczną uczestnictwa w WD2015

15.09.2015r. - zgłoszenie drogą elektroniczną 2-stronicowego streszczenia artykułu (digest w formacie IAPGOŚ)

                    oraz termin wnoszenia opłaty za warsztaty WD2015

09.10.2015r. - początek WD2015, dostarczenie pełnej wersji artykułu w postaci elektronicznej

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w warsztatach doktoranckich wynosi brutto 350 zł i obejmuje zakwaterowanie, wyżywienie, ognisko i kolację koleżeńską oraz materiały konferencyjne. Fakturę VAT wystawiamy do 7 dni od daty otrzymania zapłaty.

Opłatę należy wnieść na konto:

Politechnika Lubelska

 Bank PEKAO S.A. o/Lublin

 78 1240 5497 1111 0000 5006 2364

 

Na druku przelewu bankowego należy koniecznie umieścić nazwę warsztatów (WD2015 Krynica) oraz nazwisko i imię uczestnika, którego dotyczy wpłata.

Autorzy prac powinni jednocześnie zasugerować dwa nazwiska recenzentow spoza swojego srodowiska naukowego.

Materiały do pobrania

Miejsce warsztatów

Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Baśka
ul. Słoneczna 47
33-380 Krynica-Zdrój

tel. 501 499 073 ; 0 509 307 012

E-mail: baskakrynica@interia.pl

Więcej informacji...

Kontakt z organizatorami

prof. dr hab. inż.
Jan Sikora

E-mail. sik59@wp.pl

 

(Parzenica logo - source: Wikipedia)